De veldbatterij Bamburg is een overblijfsel van de Duitse verdedigingsgordel Atlantic Wall, de batterij ligt een paar kilometer landinwaarts achter Middelkerke en was bedoeld als verdediging van de haven van Nieuwpoort.

 In het weideland tussen de Bamburgstraat en de Schuddebeurzenweg ten westen van de hoeve De Kleine Bamburg, waaraan de batterij haar naam dankte, zijn nu de koeien heer en meester, wandelaars worden verzocht de dieren niet te storen als ze in de weide staan.

Deze unieke en enige volledig bewaarde stelling tussen Boulogne en de Scheldemonding bestaat uit een rij gecentreerde noordwestelijk gerichte geschutstellingen met links drie open ronde beddingen voor veldgeschut en rechts een bunker van het type Regelbau 669 gebouwd vanaf 1943 in het kader van het Schartenbau Programma.

Ten noorden van de stellingen vinden we nog deels goed bewaarde bakstenen loopgraven en verder nog vier Tobroek pit's.

Het zuidelijk gedeelte van de batterij, waar de veldweg doorloopt, bestaat uit de commandobunker en twee bunkers voor de manschappen, de munitiebunker is nu meer een ruïne.